Γενική Οικογενειακή Ιατρική

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ειδικότητα της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής είναι πολυδιάστατη και συναρπαστική. Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία αποτελεί τη βάση της προνοσοκομειακής υγείας. Στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από δυο δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα πασχίζει να προβάλλει στην ελληνική κοίνωνία τις μεγάλες δυνατότητες και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να έχει στην πρωτοβάθμια υγεία. Το ρόλο αυτό κατείχαν μέχρι πρόσφατα και σε ένα βαθμό εξακολουθούν οι παθολόγοι. Αυτό βέβαια αποτελεί ελληνική μοναδικότητα διότι ο ζωτικός χώρος του παθολόγου είναι η δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη. Έτσι λοιπόν η άφιξη της Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής προσδοκεί να δώσει και στην Ελλάδα την οργανωτική δομή που έχει η πρωτοβάθμια υγεία σε όλες τις προηγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου.

Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός είναι εξειδικευμένος στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των συνηθέστερων νοσημάτων είτε αυτά είναι οξέα είτε είναι χρόνια. Το γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τις περισσότερες άλλες Ιατρικές ειδικότητες και καλύπτει όλο το ηλικιακό φάσμα: παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένους και υπέργηρους. Το μεγάλο εύρος γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας δίνει το προνόμιο μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, προσφέροντας έτσι ένα τεράστιο όφελος για τον ασθενη.

Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση χειρουργικών μικροεπεμβάσεων (αφαίρεση σπίλων, καυτηριασμοί, συρραφή τραυμάτων) οι οποίες τον κάνουν να διαφέρει από το το πρότυπο του “κλασσικού παθολόγου” όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.